kostol všetkých svätých
kostol všetkých svätých
kostol všetkých svätých

Najstaršou významnou kultúrno-historickou pamiatkou je rímskokatolícky rannogotický jednoloďový Kostol Všetkých svätých. Kostolík svojou polohou dominuje obci, stojí na miernom návrší nad obcou pri cintoríne v kameňom opevnenom areáli. Viditeľný je z hlavnej cesty spájajúcej Rožňavu a Dobšinú. Stavba predstavuje typický gemerský kostolík s obdĺžníkovou loďou i presbytériom, aké sa stavali v období rannej gotiky. Bol postavený v polovici 13. storočia, v 17. storočí bolo upravované presbytérium a postavený kamenný múr okolo celej stavby. Kazateľnica pochádza z konca 18. storočia. Súčasťou múru na severnej strane smerom do obce je aj kamenná zvonica, prepojená dnes s kostolíkom dreveným otvoreným prístreškom. V roku 1900 kostolík vyhorel a následne bol výrazne obnovený. Vzácne olejové maľby (fresky) sa však stali obeťami požiaru. Posledné úpravy boli vykonané v 80. rokoch minulého storočia, kedy bola opravená strecha zvonice. Okolo kostolíka v opevnenom areáli bol pôvodne cintorín. V kronike obce z roku 1933 sa uvádza, že kostol slúžil husitom počas ich výprav na Slovensko ako pozorovacia stanica. Hovorí sa, že dvaja poprední muži z radov husitov sú tu aj pochovaní. Ďalej sa uvádza, že kostol a veža boli dobudované v zvláštnom husitskom slohu, veža z dreva. Počas prenasledovania pre vieru bol kostol evanjelikom násilne odobraný a aj dnes ho vlastnia katolíci. V súčasnosti je stavba v pomerne zlom stave. Vnútorné vybavenie (hlavne kazateľnica) bolo presunuté do kostola v Nižnej Slanej a časť vnútorného vybavenia bola rozkradnutá. Kostolík patrí rímskokatolíckej cirkvi, pod farnosť v susednej Gemerskej Polome, ale majiteľ sa o tento kostol absolútne nezaujíma. Opevnený areál je v súčasnosti oplotený a zamknutý a neslúži svojmu účelu. Kto by však mal záujem nazrieť do tejto významnej, i keď schátralej pamiatky, kľúče sa nachádzajú na Obecnom úrade v Henckovciach (kontakt 058/7881263).

KOSTOL
postavený v polovici 13. storočia
KAZATEĽNICA
    pochádza z konca 18. storočia