Základné informácie

Samosprávny kraj:  Košický
Okres:  Rožňava
Región:  Horný Gemer
Mikroregión:  ZRT Dobšiná
Prvá písomná zmienka:  1470
Nadmorská výška:  349m.n.m
Počet obyvateľov:  403
Výmera katastra:  1003,2ha

Identifikačné údaje obce

Názov:  Obec Henckovce
Sídlo:  Obecný úrad č.60, 049 23 Henckovce
IČO:  00328278
DIČ:  2020961316
Štatutárny orgán obce:  Viera Nemcová, starostka obce
Právna forma:  právnická osoba
Deň vzniku:  1.1.1991 ako samostatný územný samosprávny celok

Historické názvy

1470   Henckó
1551   Henczkowce
1563   Henczowce
1590   Henczková
1773   Henczkowce
1776   Henczkovze
1808   Henckovce

O obci

Vznik obce Henckovce je listinou doložený z roku 1470. Vznikla na valaskom práve v polovici 15. storočia. Jej pomenovanie sa pravdepodobne vyvinulo z nemeckého osobného mena Hans, resp. Henc, ktoré sa neskôr poslovenčilo na názov Hencková. V roku 1427 sa spomína obec Hermanovce, ktorá vznikla v 2. polovici 13. storočia. Bola to banícka osada, ktorá koncom 15. storočia splynula s Henckovcami. Obec má podobnú históriu ako susedné sídla v Slanskej doline, čo znamená, že tu dominovalo baníctvo a pastierstvo.

Do polovice 16.storočia ovplyvňovali život v obci Bebekovci, po ich vymretí Andrássyovci. Roku 1828 mala obec 53 domov a 409 obyvateľov. Zaoberali sa pastierstvom, uhliarstvom, výrobou šindľov a povozníctvom, v 18.-19. stor. pracovali v miestnych hutách. O rozmachu baníctva počas vlády Andrássyovcov svedčí skutočnosť, že v Henckovciach v roku 1852 postavili vysokú pec. V 20. storočí pec nefungovala a baníci museli za prácou dochádzať do Nižnej Slanej a Rožňavy. V ďalších rokoch baníctvo postupne upadalo až úplne zaniklo.

Fotogaléria obce

pohľad na obec zhora

Obec zhora

evanjelický kostol

Evanjelický kostol

pamätník SNP

Pamätník SNP

kultúrny dom

Kultúrny dom

obecný park

Obecný park

kostol Všetkých svätých

Kostol Všetkých svätých

0
0
0
0

Symboly obce

Vlajka

vlajka

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/8), bielej (1/8), žltej (1/8), bielej (1/8) a červenej (4/8).
Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Symboly obce Henckovce sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou H-110/2000.

Erb

erb

V červenom poli štítu z jeho spodného okraja, od stehien vyrastajúca strieborná /biela/ postava sv. Štefana, kráľa, so zlatou /žltou/ korunou, držiacim v jeho pravej ruke zlaté /žlté/ ríšske jablko a v ľavej zlaté /žlté/ žezlo zakončené ľaliou.
Štít: neskorogotický.

Pečať

pečať

Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z konca 17. storočia. Odtlačok typária z r. 1683 je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti v Altenburgerovej zbierke pečatí /MOL Budapest, V-5: Altenburger Pecsétgyüjteménye/. Na pečati s kruhopisom SIGILLUM PAGI HANCZKO 1683 /Pečať dediny Henckovce 1683/ je síce poškodené, predsa však zreteľne zobrazené znamenie. Tvorí ho postava kráľa /sv. Štefana/ s korunou, v jednej ruke držiaca ríšske jablko s dvojkrížom a v druhej žezlo zakončené ľaliou. Toto isté znamenie z typária z r. 1683, ako i staršie zo 16. storočia, popísal Jozef Novák v knihe Slovenské mestské a obecné erby /Bratislava 1972, s. 164/. Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb /červená, modrá, zelená a čierna/ a kovov /zlato a striebro, resp. žltá a biela farba/. Neskorogotický štít sme zvolili pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike. Tento návrh je iba ideovým námetom, vytvoreným na základe rozboru najstaršieho heraldického prameňa, teda jedným z podkladov pre vyhotovenie erbu.